سی و دومین گردهمایی و نخستین گنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( پیش بینی مناطق مستعد برای عملیات اکتشاف هیدروکربوری با بررسی رخساره های کربناته و جغرافیای دیرینه عضو آهکی گوری با سن میوسن زیرین - میانی حوضه رسوبی زاگرس در منطقه شمال بندرعباس )

نویسندگان: اکبر حیدری , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی مناطق مستعد برای عملیات اکتشاف هیدروکربوری با بررسی رخساره های کربناته و جغرافیای دیرینه عضو آهکی گوری با سن میوسن زیرین - میانی حوضه رسوبی زاگرس در منطقه شمال بندرعباس

کلمات کلیدی

, پیش بینی مناطق مستعد برای عملیات اکتشاف هیدروکربوری با بررسی رخساره های کربناته و جغرافیای دیرینه عضو آهکی گوری با سن میوسن زیرین , میانی حوضه رسوبی زاگرس در منطقه ش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040801,
author = {اکبر حیدری and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {پیش بینی مناطق مستعد برای عملیات اکتشاف هیدروکربوری با بررسی رخساره های کربناته و جغرافیای دیرینه عضو آهکی گوری با سن میوسن زیرین - میانی حوضه رسوبی زاگرس در منطقه شمال بندرعباس},
booktitle = {سی و دومین گردهمایی و نخستین گنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {پیش بینی مناطق مستعد برای عملیات اکتشاف هیدروکربوری با بررسی رخساره های کربناته و جغرافیای دیرینه عضو آهکی گوری با سن میوسن زیرین - میانی حوضه رسوبی زاگرس در منطقه شمال بندرعباس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی مناطق مستعد برای عملیات اکتشاف هیدروکربوری با بررسی رخساره های کربناته و جغرافیای دیرینه عضو آهکی گوری با سن میوسن زیرین - میانی حوضه رسوبی زاگرس در منطقه شمال بندرعباس
%A اکبر حیدری
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J سی و دومین گردهمایی و نخستین گنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]