هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-20

عنوان : ( طبقه بندی الکتروفاسیس های سازند سروک بر اساس داده های پتروفیزیکی در یکی از میادین خلیج فارس )

نویسندگان: انسیه قربان پوردستجرد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , علی کدخدایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبقه بندی الکتروفاسیس های سازند سروک بر اساس داده های پتروفیزیکی در یکی از میادین خلیج فارس

کلمات کلیدی

طبقه بندی الکتروفاسیس های سازند سروک بر اساس داده های پتروفیزیکی در یکی از میادین خلیج فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040804,
author = {قربان پوردستجرد, انسیه and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and علی کدخدایی},
title = {طبقه بندی الکتروفاسیس های سازند سروک بر اساس داده های پتروفیزیکی در یکی از میادین خلیج فارس},
booktitle = {هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2013},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {طبقه بندی الکتروفاسیس های سازند سروک بر اساس داده های پتروفیزیکی در یکی از میادین خلیج فارس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طبقه بندی الکتروفاسیس های سازند سروک بر اساس داده های پتروفیزیکی در یکی از میادین خلیج فارس
%A قربان پوردستجرد, انسیه
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A علی کدخدایی
%J هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2013

[Download]