مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (4), شماره (15), سال (2013-6) , صفحات (1-18)

عنوان : ( پایان فرمانروایی کاسی ها و علل فروپاشی آن )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور , امیر علی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرمانروایی دیرپای کاسی ها که دولت تأثیرگذاری در صحنه آسیای غربی به شمار می رفت، با ثبات ترین امپراتوری در طول تاریخ بابل باستان بود. آنان با ورود به سرزمین میان رودان فرمانروایی حدود پانصد و هفتاد و شش ساله ای بُنیان نهادند. شواهد به دست آمده از مصر باستان بیانگر قدرت و نفوذ بین المللی کاسی ها در دوره فرمانروایشان بر بابل است. اما حکومت آنان به دلیل مشکلات عدیده داخلی و حوادثی که در صحنه آسیای غربی باستان اتفاق می افتاد دچار انحطاط و فرسودگی شد. با ضعف حکومت کاسی ها بویژه در دوران حکومت کشتیلیاش چهارم (1235 - 1242 پیش از میلاد) که قدرت آنان به ضعیف ترین حد خود رسیده بود، میان دو حریف نیرومند آشور و ایلام گرفتار شدند. جنگ های آنان با آشور و لشکرکشی های آشوریان به سرزمین آنان نیروی نظامی کاسی ها را تحلیل برد، تا اینکه حکومت طولانی مدت آنان در میان رودان بدست ایلامیان از هم فرو پاشید. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از منابع کهن و تحقیقات جدید و با استفاده از شیوه پژوهش های تاریخی به بررسی عوامل داخلی و خارجی که منجربه فروپاشی فرمانروایی آنان در حدود سال 1157 پیش از میلاد شد، پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, فرمانروایی کاسی ها, فروپاشی, میان رودان, آسیای غربی, کوههای زاگرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040843,
author = {ایمان پور, محمدتقی and علی نیا, امیر},
title = {پایان فرمانروایی کاسی ها و علل فروپاشی آن},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {15},
month = {June},
issn = {2008-9945},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {فرمانروایی کاسی ها، فروپاشی، میان رودان، آسیای غربی، کوههای زاگرس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پایان فرمانروایی کاسی ها و علل فروپاشی آن
%A ایمان پور, محمدتقی
%A علی نیا, امیر
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2013

[Download]