حکمت صدرایی, دوره (2), شماره (3), سال (2014-3) , صفحات (71-84)

عنوان : ( ذهن و تأثیرات بی واسطه آن از نظر ملاصدرا )

نویسندگان: فهیمه شریعتی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده «ذهن» کلمه‎ای است که در آثار ملاصدرا تعریف شده و کاربرد زیادی نیز داشته است. از بررسی و مطالعة آثار صدرالمتألهین و تحلیل کاربردهای گوناگون این واژه؛ و نیز با توجّه به تعریف مستقیم آن، ربط و نسبت ذهن با مغز، نفس و قوای ادراکی به دست می­آید. ذهن، حیث استعدادی دارد و قابل شدّت و ضعف است؛ و تأثیرات مستقیم و بی­واسطه­ای بر خلق اموری در طبیعت، نفوس، انفعالات، بدن و عوالم دیگر دارد. ذهن، حیطة ادراکی نفس ناطقه است که حالت اشتدادی داشته و قابل شدّت و ضعف است. این حیطه، که مرتبط با ماده است، علاوه بر تأثیرات باواسطه­ای که بر خارج دارد، خلاقیت­های بی­واسطه­ای نیز در خارج از خود، یعنی طبیعت، اذهان دیگران، بدن، سایر ساحت­های نفس و عوالم دیگر دارد.

کلمات کلیدی

ذهن؛ نفس؛ ادراک؛ تأثیر؛ ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040851,
author = {شریعتی, فهیمه and حسینی, سیدمرتضی},
title = {ذهن و تأثیرات بی واسطه آن از نظر ملاصدرا},
journal = {حکمت صدرایی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {3},
month = {March},
issn = {2322-1992},
pages = {71--84},
numpages = {13},
keywords = {ذهن؛ نفس؛ ادراک؛ تأثیر؛ ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ذهن و تأثیرات بی واسطه آن از نظر ملاصدرا
%A شریعتی, فهیمه
%A حسینی, سیدمرتضی
%J حکمت صدرایی
%@ 2322-1992
%D 2014

[Download]