تولیدات گیاهی, دوره (36), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (81-93)

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه برخی از ارقام تجاری ‏هلو )

نویسندگان: میترا رحمتی , غلامحسین داوری نژاد , عسکر غنی , شادی عطار , الهه میرابی , لیلا رازقی یدک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه برخی از ارقام تجاری هلو (Prunus persica (L.) Basch) آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل 6 رقم هلو شامل ارقام هلوی سرخ مشهد، هلوی سفید مشهد، هلوی انجیری، هلوی سبز، آلبرتا، ردهیون و جی اچ هیل بود که از باغ تجاری شهد ایران در مشهد تهیه شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل وزن میوه و هسته، طول و عرض میوه، میزان مواد جامد محلول کل (بریکس)، اسیدیته قابل تیتراسیون، pH آب میوه، خصوصیات رنگ شامل L، a و b پوست و گوشت، میزان ویتامین ث، میزان مواد فنلی کل و فعالیت آنتی اکسیدانی در گوشت و پوست هلو بود. بر اساس نتایج این پژوهش بیشترین و کمترین وزن میوه به ترتیب در ارقام جی اچ هیل و آلبرتا به دست آمد. میزان فعالیت آنتی اکسیدانی و مواد فنلی کل گوشت ارقام تجاری مشهد به ترتیب، بین 13 تا 48 میلی گرم در میلی لیتر و 47 تا 209 میلی گرم اسید گالیک در 100 گرم وزن تر گوشت متغیر بود. میزان مواد فنلی کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی پوست هلو بیشتر از گوشت آن بود. با کیفیت ترین میوه از نظر داشتن بیشترین میزان ویتامین ث، مواد جامد محلول، مواد فنلی کل و فعالیت آنتی اکسیدانی، هلوی سبز مشهد بود. هلوی سرخ و سفید مشهد از لحاظ ویتامین ث، میزان مواد جامد محلول و وزن مناسب بود اما میزان مواد فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی آن از سایر ارقام پایین تر بود. بعضی شاخص های رنگ جهت گزینش میوه حاوی ویتامین ث و فعالیت آنتی اکسیدانی بالا قابل استفاده هستند.

کلمات کلیدی

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه برخی از ارقام تجاری ‏هلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040857,
author = {رحمتی, میترا and داوری نژاد, غلامحسین and غنی, عسکر and عطار, شادی and الهه میرابی and رازقی یدک, لیلا},
title = {بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه برخی از ارقام تجاری ‏هلو},
journal = {تولیدات گیاهی},
year = {2014},
volume = {36},
number = {4},
month = {January},
issn = {2588-543X},
pages = {81--93},
numpages = {12},
keywords = {بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه برخی از ارقام تجاری ‏هلو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه برخی از ارقام تجاری ‏هلو
%A رحمتی, میترا
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A غنی, عسکر
%A عطار, شادی
%A الهه میرابی
%A رازقی یدک, لیلا
%J تولیدات گیاهی
%@ 2588-543X
%D 2014

[Download]