سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین الملی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( ارزیابی کیفی آب رودخانه های منتهی به خلیج گرگان جهت مصارف کشا ورزی )

نویسندگان: لیا بشری , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , حمید علیزاده لاهیجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلیج گرگان، با حدود 400 کیلومترمساحت در گوشه جنوب شرقی دریای خزر ، از مهمترین محیط های تالابی ایران به شمار میرود. با توجه به اهمیت خلیج گرگاناز لحاظ زیست محیطی و افزایش روز افزون فعالیت های کشاورزی و صنعتیدر اطراف آن، بررسی کیفی آب رودخانه ها ی منتهی به آن حائز اهمیت فراوان است. در این مطاله، غلظت آنیون ها و کاتیون ها ی اصلی محلول در آب، تیپ هیدروشیمی آبو میزان جذب سدیم، میزان کربنات کلسیم باقی مانده تعداد 10 نمونه از آب رودخانه های منتهی به خلیج گرگان، تعیین و بررسی شده و نهایتا نتایج حاصل، جهت ارزیابی کیفیت آب رودخانه های مورد مطاله برای مصارف کشاورزی استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, خلیج گرگان, نکا رود, قره سو, کیفیت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040892,
author = {بشری, لیا and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and حمید علیزاده لاهیجانی},
title = {ارزیابی کیفی آب رودخانه های منتهی به خلیج گرگان جهت مصارف کشا ورزی},
booktitle = {سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین الملی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {ساری, ايران},
keywords = {خلیج گرگان، نکا رود، قره سو، کیفیت آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفی آب رودخانه های منتهی به خلیج گرگان جهت مصارف کشا ورزی
%A بشری, لیا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A حمید علیزاده لاهیجانی
%J سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین الملی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]