هشتمین سمپزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی , 2013-12-19

عنوان : ( معماری سیستم مدیریت صف و ماژول های مدیریت dropکردن بسته و طول صف )

نویسندگان: فرناد آهنگری , هوبخت عطاران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل کلیدی زمان بندی بسته ها و مدیریت صف میباشد. در این مقاله یک سیستم مدیریت صف پیشنهاد شده که، در رابطه با مکانیزم های برنامه ریزی، قادر به پشتیبانی از کلاس های ip می باشد. این پیشنهاد بصورت یک نمونه اولیه طراحی شده و با چندین آزمون تست شده است. نتایج آزمون ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است،و سودمندی و اثربخشی ایده نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, مدیریت صف, زمانبندی, معماری صف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040918,
author = {آهنگری, فرناد and هوبخت عطاران},
title = {معماری سیستم مدیریت صف و ماژول های مدیریت dropکردن بسته و طول صف},
booktitle = {هشتمین سمپزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدیریت صف، زمانبندی، معماری صف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معماری سیستم مدیریت صف و ماژول های مدیریت dropکردن بسته و طول صف
%A آهنگری, فرناد
%A هوبخت عطاران
%J هشتمین سمپزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
%D 2013

[Download]