هشتمین سمپزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی , 2013-12-19

عنوان : ( الگوریتم جدید مدیریت صف برای سرویس های تفکیک شده )

نویسندگان: هوبخت عطاران , فرناد آهنگری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در الگوریتم های موجود مسئله جداسازی و تمایز کامل مدیریت فعال صف (AQM) برای خدمات تفکیک شده وجود دارد درحالی که توان و به کارگیری لینک شبکه کاهش می یابد. در این مقاله ما یک الگوریتم AQM با نام (WRIO) یا طول صف سنگین RIO-C را ارائه می دهیم. WRIO اختلاف نسبی حذف را ارائه می کند و کارایی لینک را خصوصا در شبکه های دارای ترافیک های TCP بهبود می بخشد.

کلمات کلیدی

, کنترل شبکه , سرویس (خدمات) تفکیک شده , مدیریت فعال صف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040919,
author = {هوبخت عطاران and آهنگری, فرناد},
title = {الگوریتم جدید مدیریت صف برای سرویس های تفکیک شده},
booktitle = {هشتمین سمپزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کنترل شبکه ، سرویس (خدمات) تفکیک شده ، مدیریت فعال صف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتم جدید مدیریت صف برای سرویس های تفکیک شده
%A هوبخت عطاران
%A آهنگری, فرناد
%J هشتمین سمپزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
%D 2013

[Download]