اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی , 2014-02-13

عنوان : ( بررسی مشکلات ورود سرمایه گذاران به بخش کشاورزی در ایران و ارایه راهکار مناسب جهت افزایش کشش سرمایه گذاری در این بخش )

نویسندگان: امین خوران , مصطفی کریم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه گذاری یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری می باشد. در میان سرمایه گذاری در بخش-های مختلف اقتصادی به دلیل سهم عمده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در ایران، سرمایه گذاری در این بخش از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. ورود سرمایه به این حوضه به دلیل افزایش پیوسته تقاضا برای مواد غذایی و دیگر محصولات کشاورزی، می تواند موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش و در پی آن رشد و توسعه اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد. اما طبق مطالعات انجام شده، بخش کشاورزی با توجه به منابع فیزیکی، استعداد و نیروی انسانی و فرصت های توسعه، جاذبه های لازم را جهت سرمایه گذاری ندارد. در نتیجه رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای رشد توسعه سرمایه گذاری در این بخش ضروری به نظر می رسد. در این مقاله علاوه بر ریشه یابی دلایل کمبود کشش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و عوامل کلان اقتصادی تاثیر گذار بر سرمایه گذاری در این حوضه، سعی بر آن است تا با ارائه راهکار سرمایه گذاری مشارکتی و مورد توجه قرار دادن ضعف شناسایی فرصت های سرمایه گذاری به عنوان بزرگ ترین مانع سرمایه گذاری در این بخش با طرح راهکاری برای بستر سازی مناسب شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در این حوضه، موجبات یکپارچه سازی اراضی و مکانیزاسیون و در نتیجه افزایش بهره وری، جاذبه لازم برای سرمایه گذاری در این بخش را ایجاد کرده و در نتیجه بستر های بهبود کشش سرمایه گذاری در این حوضه را فراهم نماییم.

کلمات کلیدی

, یکپارچه سازی اراضی, مکانیزاسیون, سرمایه گذاری, بخش خصوصی, کشش سرمایه گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040960,
author = {خوران, امین and کریم زاده, مصطفی},
title = {بررسی مشکلات ورود سرمایه گذاران به بخش کشاورزی در ایران و ارایه راهکار مناسب جهت افزایش کشش سرمایه گذاری در این بخش},
booktitle = {اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {یکپارچه سازی اراضی، مکانیزاسیون، سرمایه گذاری، بخش خصوصی، کشش سرمایه گذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مشکلات ورود سرمایه گذاران به بخش کشاورزی در ایران و ارایه راهکار مناسب جهت افزایش کشش سرمایه گذاری در این بخش
%A خوران, امین
%A کریم زاده, مصطفی
%J اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
%D 2014

[Download]