دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها , 2014-02-25

عنوان : ( مدل‌سازی پویایی سیستم برای تعالی درقابلیت نوآوری )

نویسندگان: محمدحسن بچاری صالحی , مصطفی کاظمی , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقالهدو هدف اصلی را دنبال می‌کند:هدف اولشناسایی روابط میان پنج توانمندساز اصلی و نتایج نوآوری که مدل قابلیت نوآوری در یک شرکت تولیدی را ایجاد می‌نمایند.هدف دومبررسی تأثیر بالقوه هریک از توانمندسازها بر و نتایج نوآوری در دوره‌ای از زمان است. بدین منظور این تحقیق مدلی پویا برای شبیه‌سازی روابط علی بین توانمندسازهای قابلیت نوآوری، و پیش‌بینی نفوذ هر توانمندساز بر نتایج نوآوری در دوره‌ای از زمان ارائه نموده است. از روش دیماتل (DEMATEL)برای شناسایی چگونگی روابط و شدت نفوذبین توانمندساز‌ها و نتایج نوآوری استفاده گردید.برای پرداختن به این روابط علّی و همچنین پیامد‌های حاصل از آنها در گذر زمان از تکنیک مدل‌سازی پویایی‌های سیستم بهره گرفته شد. از طریق شبیه‌سازی شاخص تعالی قابلیت نوآوری (ICE) مشخص شد شرکت مورد مطالعه در سطح سوم بلوغ (نوآوری حمایت شده) قرار گرفته است و بایستی برای تعالی خود بر توانمند ساز‌های استراتژی نوآوری و کارکنان تمرکز بیشتری نماید. به‌کارگیری مدل‌سازی پویایی سیستم به‌همراه توسعه شاخص تعالی به شرکت‌ها برای برنامه‌ریزی اثربخش‌تر فرآیند توسعه نوآوری در یک بازه زمانی مشخص کمک خواهد کرد.

کلمات کلیدی

, قابلیت نوآوری, مدل تعالی سازمان, روش دیماتل, پویایی سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040961,
author = {بچاری صالحی, محمدحسن and کاظمی, مصطفی and خوراکیان, علیرضا},
title = {مدل‌سازی پویایی سیستم برای تعالی درقابلیت نوآوری},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها},
year = {2014},
location = {نجف آباد, ايران},
keywords = {قابلیت نوآوری، مدل تعالی سازمان، روش دیماتل، پویایی سیستم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل‌سازی پویایی سیستم برای تعالی درقابلیت نوآوری
%A بچاری صالحی, محمدحسن
%A کاظمی, مصطفی
%A خوراکیان, علیرضا
%J دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
%D 2014

[Download]