سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( پالئو بیوژئوگرافی آلبین میانی - سنومانین زیرین در مرکز کپه داغ بر اساس آمونیت )

نویسندگان: سید ناصر رئیس السادات , اسداله محبوبی , هیمن مرادی سلیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پالئو بیوژئوگرافی آلبین میانی - سنومانین زیرین در مرکز کپه داغ بر اساس آمونیت

کلمات کلیدی

, پالئو بیوژئوگرافی آلبین میانی , سنومانین زیرین در مرکز کپه داغ بر اساس آمونیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040974,
author = {سید ناصر رئیس السادات and محبوبی, اسداله and هیمن مرادی سلیمی},
title = {پالئو بیوژئوگرافی آلبین میانی - سنومانین زیرین در مرکز کپه داغ بر اساس آمونیت},
booktitle = {سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پالئو بیوژئوگرافی آلبین میانی - سنومانین زیرین در مرکز کپه داغ بر اساس آمونیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالئو بیوژئوگرافی آلبین میانی - سنومانین زیرین در مرکز کپه داغ بر اساس آمونیت
%A سید ناصر رئیس السادات
%A محبوبی, اسداله
%A هیمن مرادی سلیمی
%J سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]