سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( لیتو استراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی نهشته های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان (برش بصیران) )

نویسندگان: آزاده بردبار , محمد نبی گرگیج , سیدرضا موسوی حرمی , مهدی نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیتو استراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی نهشته های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان (برش بصیران)

کلمات کلیدی

لیتو استراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی نهشته های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان (برش بصیران)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041002,
author = {بردبار, آزاده and محمد نبی گرگیج and موسوی حرمی, سیدرضا and نجفی, مهدی},
title = {لیتو استراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی نهشته های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان (برش بصیران)},
booktitle = {سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {لیتو استراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی نهشته های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان (برش بصیران)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لیتو استراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی نهشته های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان (برش بصیران)
%A بردبار, آزاده
%A محمد نبی گرگیج
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A نجفی, مهدی
%J سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]