هفتمین مجمع بین اللملی استادان زبان و ادبیات فارسی , 2011-01-18

عنوان : ( آزمون بین اللملی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: ضرورتی از یاد رفته )

نویسندگان: رضا پیش قدم , لیدا اصطهباناتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پی تغییر و تحولات عمده در مراوادات جهانی...

کلمات کلیدی

, آزمون سازی, آزمون زبان فارسی, اعتبار سنجی, روایی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041027,
author = {پیش قدم, رضا and اصطهباناتی, لیدا},
title = {آزمون بین اللملی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: ضرورتی از یاد رفته},
booktitle = {هفتمین مجمع بین اللملی استادان زبان و ادبیات فارسی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمون سازی، آزمون زبان فارسی، اعتبار سنجی، روایی و پایایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آزمون بین اللملی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: ضرورتی از یاد رفته
%A پیش قدم, رضا
%A اصطهباناتی, لیدا
%J هفتمین مجمع بین اللملی استادان زبان و ادبیات فارسی
%D 2011

[Download]