همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران , 2014-04-17

عنوان : ( جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های جنس انتروکوکوس دوغ شتر از ناحیه گنبد کاووس )

نویسندگان: نفیسه دعوتی , سعید زیبایی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوغ شتر از ناحیه کنبد کاووس جمع آوری و باکتری های انتروکوکوس آن جداسازی شدند.

کلمات کلیدی

, دوغ, شتر, باکتری های اسید لاکتیک, انتروکوکوس, ARDRA .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041040,
author = {دعوتی, نفیسه and سعید زیبایی and طباطبائی یزدی, فریده and شهیدی, فخری and عدالتیان دوم, محمدرضا},
title = {جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های جنس انتروکوکوس دوغ شتر از ناحیه گنبد کاووس},
booktitle = {همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران},
year = {2014},
location = {گنبد کاووس, ايران},
keywords = {دوغ، شتر، باکتری های اسید لاکتیک، انتروکوکوس، ARDRA .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های جنس انتروکوکوس دوغ شتر از ناحیه گنبد کاووس
%A دعوتی, نفیسه
%A سعید زیبایی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A شهیدی, فخری
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%J همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران
%D 2014

[Download]