کتاب ماه علوم و فنون, دوره (53), شماره (161), سال (2011-9) , صفحات (4-9)

عنوان : ( نقدی بر تحقیق و تصحیح «ترجمه النجارة» بوزجانی )

نویسندگان: جعفر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع اصلی نوشتار حاضر، نقد و بررسی مقدمه ای است که دکتر جعفر آقایانی چاوشی در پنج بخش بر متن کتاب تازه منتشر شدۀ «ترجمۀ کتاب النجارة»، نگاشته اند. کتاب النجارة یا « فی ما یحتاج الیه الصانع من الاعمال الهندسیة»یکی از آثار مهم ابوالوفاء بوزجانی(328-388 ق) در هندسه عملی است. النجارة که به نام بهاء الدولة ابونصر فیروز (388-403 ق) از فرمان روایان آل بویه نگاشته شده، به دلیل شهرت و اهمیت آن دو بار از عربی به فارسی کهن ترجمه، و دو شرح عربی و فارسی بر آن نوشته شده است. دکتر چاوشی برای تصحیح این متن نسخۀ فارسی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران (به شماره 2876) را در اولویت بررسی و تصحیح قرار داده و با نسخۀ عربی، دیگر ترجمۀ فارسی النجارة موجود در کتابخانۀ ملّی پاریس(به شماره 169) و شرح فارسی اثر(کتابخانۀ آستان قدس، به شماره 5371) مقابله و تکمیل نموده است. هرچند پیش تر دو ترجمۀ فارسی از النجارة به چاپ رسیده بود، ولی بررسی همه جانبه و انتشار متن تصحیحی ترجمۀ النجارة برای نخستین بار(در سال 1389ش) و بر اساس نسخۀ دانشگاه تهران، دستمایه ای برای معرفی این متن کهن و نقد و بررسی این کتاب ارزشمند گردید.

کلمات کلیدی

ابوالوفاء بوزجانی ؛ ترجمۀ کتاب النجارة ؛ نقد؛ هندسه عملی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041046,
author = {طاهری, جعفر},
title = {نقدی بر تحقیق و تصحیح «ترجمه النجارة» بوزجانی},
journal = {کتاب ماه علوم و فنون},
year = {2011},
volume = {53},
number = {161},
month = {September},
issn = {****-0075},
pages = {4--9},
numpages = {5},
keywords = {ابوالوفاء بوزجانی ؛ ترجمۀ کتاب النجارة ؛ نقد؛ هندسه عملی؛},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی بر تحقیق و تصحیح «ترجمه النجارة» بوزجانی
%A طاهری, جعفر
%J کتاب ماه علوم و فنون
%@ ****-0075
%D 2011

[Download]