اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار , 2013-11-22

عنوان : ( بررسی کاهش و مدیریت آلودگی صوتی با کاربست فضای سبز شهری در کلانشهر مشهد )

نویسندگان: اکرم حسینی , عباس نظری جاغرق , حسین حسین دخت , هاشم امینی طوسی , سید کمال الدین شاهچراغی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضای سبز شهری با گستره ی وسیعی از کارکردها به ابزاری کارا در مدیریت آلاینده های زیست محیطی مطرح است که می تواند برحسب هدف مشخص شده، بعضا عملکردی مطلوب را تامین نماید. آلودگی صوتی به عنوان یکی از آلودگی های مهم در کلانشهرها، آسیب های متعددی را برای شهروندان باعث می شود و لذا مدیریت و کاهش آن ها امری ضروری است. کاربرد فضای سبز شهری و دیوارهای سبز در کاهش آلودگی های صوتی از گذشته مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته و از جنبه های اقلیمی، عملکردی و گونه شناسی بررسی گردیده است. در مقاله جاری به مطالعه اثرمندی گونه های درخت منتخب و سازگار با اقلیم اقاقیا، جوالدوز، زیتون تلخ و چنار در جذب خطی آلودگی صوتی پرداخته شده است که براساس آزمایش های صورت گرفته در تابستان برروی گونه های منتخب، درخت جوالدوز با کاهش به طور متوسط 25% از شدت آلودگی صوتی بهترین عملکرد را داشته است.

کلمات کلیدی

, آلودگی صوتی, فضای سبز شهری, کلانشهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041049,
author = {حسینی, اکرم and عباس نظری جاغرق and حسین دخت, حسین and هاشم امینی طوسی and سید کمال الدین شاهچراغی},
title = {بررسی کاهش و مدیریت آلودگی صوتی با کاربست فضای سبز شهری در کلانشهر مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آلودگی صوتی، فضای سبز شهری، کلانشهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کاهش و مدیریت آلودگی صوتی با کاربست فضای سبز شهری در کلانشهر مشهد
%A حسینی, اکرم
%A عباس نظری جاغرق
%A حسین دخت, حسین
%A هاشم امینی طوسی
%A سید کمال الدین شاهچراغی
%J اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار
%D 2013

[Download]