جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (91), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (57-76)

عنوان : ( بررسی تطبیقی وحدت انسان و جهان در فیزیک و عرفان )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از نظر عرفا «خلق» به معنای عرفی آن، وجود حقیقی ندارد و هر آن‌چه در عرصه گیتی مشاهده می‌شود، جز تجلی ذات احدی خداوند نیست. همه موجودات «نمود» ند و «بود» حقیقی منحصر در ذات الهی است. به تعبیر دینی هر آن‌ چه در سرای وجود جلوه‌گری می‌کند «وجه الله» است. از دیگر سوی، انسان‌ خلیفةالله است و به دلیل‌ ‌جامعیت ‌اسماء ‌الهی و تام بودن مظهریت حق، می‌تواند سلطه علمی و فعلی بر عالم هستی داشته باشد. از نگاه ‌فیزیک نوین نیز، در بنیاد جهان، یکپارچگی شگفت انگیزی حاکم است و انسان به عنوان تنها ناظر آگاه وبا نگاهی عمیق‌تر یک «سهیم»، نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در تبیین و حتی تکوین جهان ایفا‌ می‌کند، به گونه‌ای که تصور وجود جهان بدون انسان محال است. در این نوشتار وحدت بنیادین اجزاء جهان و رابطه انسان با جهان هستی در حوزه عرفان و فیزیک به گونه‌ای تطبیقی طرح و بررسی می‌شود.

کلمات کلیدی

, انسان, خلیفه‌الله, عقل, وحدت, فیزیک کوانتوم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041069,
author = {حسینی, سیدمرتضی and فرضعلی, فاطمه},
title = {بررسی تطبیقی وحدت انسان و جهان در فیزیک و عرفان},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2014},
volume = {91},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-9112},
pages = {57--76},
numpages = {19},
keywords = {انسان، خلیفه‌الله، عقل، وحدت، فیزیک کوانتوم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی وحدت انسان و جهان در فیزیک و عرفان
%A حسینی, سیدمرتضی
%A فرضعلی, فاطمه
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2014

[Download]