تاریخ اسلام و ایران, دوره (23), شماره (109), سال (2013-10) , صفحات (35-70)

عنوان : ( برابرسنجی دلایل نقض بی‌طرفی ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم )

نویسندگان: فرزانه برناه , محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دولت‌ها، در سیاست بین‌الملل، مطابقِ نیازهای داخلی، موقعیّت جغرافیایی، ژئوپولیتیک، ساختار، و عمل‌کردِ نظام بین‌الملل، استراتژی‌هایی را به‌منظور تأمین منافع ملّی برمی‌گزینند. ایران از بازی‌گرانی بود که در جنگ جهانی اول و دوم، استراتژی بی‌طرفی را، اتّخاذ نمود؛ امّا، در هر دو مورد، یک‌طرفِ منازعه‌، و بی‌طرفی‌اش، نادیده انگاشته شد. نگارندگان، کوشش می‌کنند با بهره‌گیری مقایسه‌ای از مقوله‌ی بی‌طرفی در دو دانشِ حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، دلایل نقض بی‌طرفی ایران را، بررسی ‌نمایند.

کلمات کلیدی

, ایران, راه‌بردِ بی‌طرفی, جنگ جهانی اول, جنگ جهانی دوم, حقوق بین‌الملل, روابط بین‌الملل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041074,
author = {برناه, فرزانه and خلیلی, محسن},
title = {برابرسنجی دلایل نقض بی‌طرفی ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم},
journal = {تاریخ اسلام و ایران},
year = {2013},
volume = {23},
number = {109},
month = {October},
issn = {2008-885x},
pages = {35--70},
numpages = {35},
keywords = {ایران، راه‌بردِ بی‌طرفی، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برابرسنجی دلایل نقض بی‌طرفی ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم
%A برناه, فرزانه
%A خلیلی, محسن
%J تاریخ اسلام و ایران
%@ 2008-885x
%D 2013

[Download]