هفتمین کنگره دانش اعتیاد , 2013-09-11

عنوان : ( بررسی اثر اعتیاد بر فاکتورهای سلامت خانواده و مقایسه آن در دو گروه افراد عادی و بهنجار )

نویسندگان: معصومه نافیان دهکردی , سیدعلی کیمیایی , محمد ارقبایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معناداری در فاکتورهای سلامت خانواده در دو گروه افراد عادی و معتاد وجود دارد. بدین معنا که در فاکتورهای سلامت خانواده شامل سواد عاطفی، اوقات فراغت،‌ساختار و سازمان و رفت و آمد در دو گروه افراد معتاد و بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد و در گروه افراد بهنجار فاکتورهای سلامت خانواده بهتر از گروه افراد معتاد است.با توجه به این نتایج می توان در مورد تأثیر متقابل اعتیاد بر سلامت خانواده و خانواده بر افراد معتاد تأمل کرد.

کلمات کلیدی

, سواد عاطفی, ‌ساختار و سازمان, اعتیاد, ‌FPFS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041078,
author = {نافیان دهکردی, معصومه and کیمیایی, سیدعلی and محمد ارقبایی},
title = {بررسی اثر اعتیاد بر فاکتورهای سلامت خانواده و مقایسه آن در دو گروه افراد عادی و بهنجار},
booktitle = {هفتمین کنگره دانش اعتیاد},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سواد عاطفی،‌ساختار و سازمان، اعتیاد،‌FPFS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر اعتیاد بر فاکتورهای سلامت خانواده و مقایسه آن در دو گروه افراد عادی و بهنجار
%A نافیان دهکردی, معصومه
%A کیمیایی, سیدعلی
%A محمد ارقبایی
%J هفتمین کنگره دانش اعتیاد
%D 2013

[Download]