هفتمین کنگره دانش اعتیاد , 2013-09-11

عنوان : ( مقایسه وی‍ژگی های سرشتی و منشی مبتلایان به اختلال سوء مصرف مواد و افراد عادی )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , معصومه نافیان دهکردی , محمد ارقبایی , فرزانه یزدان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج بدست آمده برخی از فرضیه های پژوهش را تأیید کرد و نشان داد که بین افراد سوء مصرف کننده مواد و افراد عادی از نظر ویژگی های سرشتی (نوگرایی، آسیب گریزی،‌وابستگی،‌پاداش) و ویژگی های منشی (خود راهبری - همکاری) تفاوت معنی داری وجود دارد.نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی (سرشتی و منشی) در اعتیاد به مواد مخدر نقش مهمی دارند و با توجه به این مهم می توانیم در کنترل این مسأله مهم اجتماعی قدم موثری برداریم.

کلمات کلیدی

, وابستگی به سوء مصرف مواد, ویژگی های سرشتی, ویژگی های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041080,
author = {کیمیایی, سیدعلی and نافیان دهکردی, معصومه and محمد ارقبایی and فرزانه یزدان فر},
title = {مقایسه وی‍ژگی های سرشتی و منشی مبتلایان به اختلال سوء مصرف مواد و افراد عادی},
booktitle = {هفتمین کنگره دانش اعتیاد},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {وابستگی به سوء مصرف مواد، ویژگی های سرشتی، ویژگی های منشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه وی‍ژگی های سرشتی و منشی مبتلایان به اختلال سوء مصرف مواد و افراد عادی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A نافیان دهکردی, معصومه
%A محمد ارقبایی
%A فرزانه یزدان فر
%J هفتمین کنگره دانش اعتیاد
%D 2013

[Download]