اولین همایش تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی , 2014-04-17

عنوان : ( مقایسه روش مقدار مرزی جهت طراحی مفهومی از برج های تقطیر مخلوط های ایده آل با روش میانبر FUG )

نویسندگان: فاطمه ساداتی , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش طراحی مقدار مرزی ابزار ارزشمندی برای ارزیابی امکان جداسازی و اندازه گیری حداقل انرژی مورد نیاز فرآیندهای جداسازی مختلف به حساب می آید. در این تکنیک جداسازی، از روش هندسی دقیقی برای اندازه گیری حداقل میزان رفلاکس برای شبیه سازی برج استفاده می شود. این روش جداسازی برای تقطیر مخلوط های ایده آل و غیرایده آل بکار گرفته می شود. روش مقدار مرزی به عنوان یک روش شناخته شده ی خوب، محاسبات سینی به سینی را برای هر دو بخش غنی سازی و بازیابی با شروع از هر دو انتهای برج انجام می دهد. هنگامی که پروفایل های غنی سازی و بازیابی باهم برخورد کنند، امکان برقراری جداسازی در نظر گرفته شده شکل می گیرد. در این مقاله بررسی برخورد پروفایل های ترکیب و امکان جداسازی مخلوط های ایده آل در دو حالت جریان مولی ثابت(بدون در نظر گرفتن تاثیر گرما)، جریان مولی متغیر (با در نظر گرفتن تاثیر گرما) در فشار اتمسفری مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. در انتها نیز مقایسه ای بین نتایج بدست آمده از این روش، نتایج بدست آمده از نرم افزار Aspen plus و روش میانبر FUG صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, روش مقدار مرزی, حداقل انرژی, برج تقطیر, محاسبات سینی به سینی, روش میانبر FUG
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041103,
author = {ساداتی, فاطمه and فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی},
title = {مقایسه روش مقدار مرزی جهت طراحی مفهومی از برج های تقطیر مخلوط های ایده آل با روش میانبر FUG},
booktitle = {اولین همایش تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش مقدار مرزی، حداقل انرژی، برج تقطیر، محاسبات سینی به سینی، روش میانبر FUG},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش مقدار مرزی جهت طراحی مفهومی از برج های تقطیر مخلوط های ایده آل با روش میانبر FUG
%A ساداتی, فاطمه
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%J اولین همایش تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
%D 2014

[Download]