اولین همایش تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی , 2014-04-17

عنوان : ( طراحی مفهومی برج های تقطیر یک خوراکه و دو خوراکه برای مخلوط های ایده آل )

نویسندگان: فاطمه ساداتی , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حداقل انرژی مورد نیاز برای یک جداسازی مشخص به عنوان یک پارامتر کلیدی در طراحی فرایند های تقطیر به حساب می آید. در این مقاله استفاده از روش مقدار مرزی که شامل آنالیز هندسی از پروفایل های سینی به سینی و آنالیز نقاط پینچ می باشد، در نظر گرفته شده است. در این روش محاسبات سینی به سینی برای تمامی بخش ها با شروع از شرایط مرزی و در نظر گرفتن موازنه جرم، موازنه انرژی و تعادل شیمیایی روی هر سینی انجام می شود. هنگامی که پروفایل ها به هم برخورد کنند، امکان برقراری جداسازی در نظر گرفته شده حاصل می شود. در این مقاله مدل های حل دیفرانسیلی برج، برای یافتن حداقل میزان انرژی برج های تک خوراکه در فشارهای متوسط و همچنین برج های دو خوراکه در فشار اتمسفری مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت مقایسه ای بین نتایج حاصل شده از این روش و نتایج حاصل شده از نرم افزار Aspen-plus صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, روش مقدار مرزی, حداقل انرژی, برج تقطیر, محاسبات سینی به سینی, برج دوخوراکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041104,
author = {ساداتی, فاطمه and فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی},
title = {طراحی مفهومی برج های تقطیر یک خوراکه و دو خوراکه برای مخلوط های ایده آل},
booktitle = {اولین همایش تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش مقدار مرزی، حداقل انرژی، برج تقطیر، محاسبات سینی به سینی، برج دوخوراکه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی مفهومی برج های تقطیر یک خوراکه و دو خوراکه برای مخلوط های ایده آل
%A ساداتی, فاطمه
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%J اولین همایش تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
%D 2014

[Download]