تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-03-05

عنوان : ( بررسی تغییر نگرش دانش آمو.زان پابه سوم راهنمایی به تعلیمات اجتماعی در ابتدا و انتهای سال تحصیلی )

نویسندگان: غلامعلی سیفی , بهروز مهرام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041111,
author = {سیفی, غلامعلی and مهرام, بهروز},
title = {بررسی تغییر نگرش دانش آمو.زان پابه سوم راهنمایی به تعلیمات اجتماعی در ابتدا و انتهای سال تحصیلی},
booktitle = {تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش},
year = {2014},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {درس تعلیمات اجتماعی، نگرش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییر نگرش دانش آمو.زان پابه سوم راهنمایی به تعلیمات اجتماعی در ابتدا و انتهای سال تحصیلی
%A سیفی, غلامعلی
%A مهرام, بهروز
%J تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
%D 2014

[Download]