ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی , 2012-05-02

عنوان : ( مشکلات فراروی مجریان طرحهای ارزیابی درونی در حال اجرای گروههای آموزشی )

نویسندگان: وجیهه حکیمی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

d

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041113,
author = {حکیمی, وجیهه and مهرام, بهروز and آهنچیان, محمدرضا},
title = {مشکلات فراروی مجریان طرحهای ارزیابی درونی در حال اجرای گروههای آموزشی},
booktitle = {ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {s},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مشکلات فراروی مجریان طرحهای ارزیابی درونی در حال اجرای گروههای آموزشی
%A حکیمی, وجیهه
%A مهرام, بهروز
%A آهنچیان, محمدرضا
%J ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی
%D 2012

[Download]