ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی , 2012-05-02

عنوان : ( جایگاه توجه به پرورش روحیه پزوهشگری در ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی و استادان راهنمای رساله و پایان نامه )

نویسندگان: زینب شیرزاد , بهروز مهرام , حسین کارشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

d

کلمات کلیدی

h
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041114,
author = {شیرزاد, زینب and مهرام, بهروز and کارشکی, حسین},
title = {جایگاه توجه به پرورش روحیه پزوهشگری در ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی و استادان راهنمای رساله و پایان نامه},
booktitle = {ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {h},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه توجه به پرورش روحیه پزوهشگری در ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی و استادان راهنمای رساله و پایان نامه
%A شیرزاد, زینب
%A مهرام, بهروز
%A کارشکی, حسین
%J ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی
%D 2012

[Download]