سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( تغییران سطح آب دریا و بیوژئوگرافی سازند ایلام بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در تاقدیس کوه سلطان (زاگرس) )

نویسندگان: زهره قلندری , محمد وحیدی نیا , سیدحسین حسینی , لیلا مرادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند ایلام در پلدختر به ضخامت 142.5 متر از تناوبهای یکنواخت سنگ آهک و سنگ آهک شیلی نازک،متوسط تا ضخیم لایه به رنگ خاکستری روشن تا تیره تشکیل شده است. این سازند در برش مورد مطالعه به طورهم شیب و پیوسته بر روی سازند سورگاه و در زیر سازند گورپی قرار گرفته است. در این مطالعه تغییرات سطح آب دریا در سازند ایلام با محدوده سنی انتهای سانتونین پیشین-ابتدای کامپانین میانی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک در نمونه های تهیه شده از این برش منجر به تشخیص سه گروه مورفوتایپی شد که قسمت اعظم فونای این سازند متعلق به مورفوتایپ های نوع . مطالعه آماری این گروه ها حاکی از پایین بودن سطح آب دریا در انتهای سانتونین پسین و سپس افزایش آن در کامپانین است. و همچنین با مقایسه ی فرامینیفرهای پلانکتونیک مشاهده شده از سازند ایلام در برش مذکور با ایالت های بایوژئوگرافی در زمان کرتاسه مشخص گردید که در آن محدوده زمانی، آب و هوا گرم بوده و مشابه ایالت تتیس است.

کلمات کلیدی

, سازند ایلام, فرامینیفرهای پلانکتونیک, کوه سلطان, مورفوتایپ, ایالت تتیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041119,
author = {قلندری, زهره and وحیدی نیا, محمد and حسینی, سیدحسین and مرادی, لیلا},
title = {تغییران سطح آب دریا و بیوژئوگرافی سازند ایلام بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در تاقدیس کوه سلطان (زاگرس)},
booktitle = {سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازند ایلام، فرامینیفرهای پلانکتونیک، کوه سلطان، مورفوتایپ، ایالت تتیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییران سطح آب دریا و بیوژئوگرافی سازند ایلام بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در تاقدیس کوه سلطان (زاگرس)
%A قلندری, زهره
%A وحیدی نیا, محمد
%A حسینی, سیدحسین
%A مرادی, لیلا
%J سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]