هوش محاسباتی در مهندسی برق-سیستم های هوشمند در مهندسی برق, دوره (5), شماره (4), سال (2015-6) , صفحات (103-114)

عنوان : ( تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه )

نویسندگان: عباداله کامیاب , جواد ساده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه

کلمات کلیدی

تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041121,
author = {کامیاب, عباداله and ساده, جواد},
title = {تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه},
journal = {هوش محاسباتی در مهندسی برق-سیستم های هوشمند در مهندسی برق},
year = {2015},
volume = {5},
number = {4},
month = {June},
issn = {2251-6330},
pages = {103--114},
numpages = {11},
keywords = {تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه
%A کامیاب, عباداله
%A ساده, جواد
%J هوش محاسباتی در مهندسی برق-سیستم های هوشمند در مهندسی برق
%@ 2251-6330
%D 2015

[Download]