اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( استفاده از روش مولکولی rep- PCR برای بررسی افتراق درون گونه ای سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم و برویس ایزوله شده از ترخینه )

نویسندگان: علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , منصور سعیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترخینه

کلمات کلیدی

ترخینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041144,
author = {وسیعی, علیرضا and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and عدالتیان دوم, محمدرضا and سعیدی, منصور},
title = {استفاده از روش مولکولی rep- PCR برای بررسی افتراق درون گونه ای سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم و برویس ایزوله شده از ترخینه},
booktitle = {اولین همایش میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ترخینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روش مولکولی rep- PCR برای بررسی افتراق درون گونه ای سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم و برویس ایزوله شده از ترخینه
%A وسیعی, علیرضا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A سعیدی, منصور
%J اولین همایش میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]