اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( بررسی خصوصیات لیپاز حاصل از آسپرژیلوس نایجر )

نویسندگان: مهدیه قمری , فریده طباطبائی یزدی , ایران عالم زاده , هانیه صفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیپاز

کلمات کلیدی

آسپرژیلوس نایجر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041148,
author = {قمری, مهدیه and طباطبائی یزدی, فریده and ایران عالم زاده and هانیه صفری},
title = {بررسی خصوصیات لیپاز حاصل از آسپرژیلوس نایجر},
booktitle = {اولین همایش میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آسپرژیلوس نایجر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات لیپاز حاصل از آسپرژیلوس نایجر
%A قمری, مهدیه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A ایران عالم زاده
%A هانیه صفری
%J اولین همایش میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]