شریف, دوره (29), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (25-36)

عنوان : ( بررسی رفتار تیرهای وصله‎دار مسلح شده با میلگردهای GFRP به کمک آزمایش‎های‎ استاتیکی و مودال )

نویسندگان: سیدروح الله موسوی , محمدرضا اصفهانی , براتعلی محمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاومت پیوستگی تیرهای وصله‎دار مسلح‎شده با میلگردGFRP به دلیل تفاوت در شکل سطح جانبی و مدول الاستیسیته ماده مسلح‎کننده نسبت به تیرهای مسلح شده با فولاد متفاوت است. در این تیرها، به خاطر مدول الاستیسیته پایین GFRP عدم یکنواختی تنش‎های پیوستگی در طول وصله افزایش می‎یابد که میلگرد جانبی باعث بهتر شدن یکنواختی تنش پیوستگی در طول وصله و افزایش شکل‎پذیری می‎گردد. در این مقاله، اثر مدول‎الاستیسیته میلگردهای FRP در روابط مقاومت پیوستگی وارد شده و با نتایج آزمایشگاهی و آیین نامه ACI440.1R-03 مقایسه شده‎ است. برای این منظور 7 نمونه‌ آزمایشگاهی تیرهای مسلح‎شده با میلگردهایGFRP ساخته شده است. در نمونه‌های مذکور، طول وصله، مقاومت بتن و میلگرد جانبی به عنوان متغیر در نظر گرفته شده‎اند. در آزمایش استاتیکی، منحنی‎های بار- تغییرمکان برداشت شده‎اند تا به کمک آن مقاومت پیوستگی و شکل‎پذیری تیرهای وصله‎دار با میلگردهایGFRP بحث و بررسی شوند. در بین هر گام بارگذاری استاتیکی، آزمایش مودال انجام می‎گیرد. با استفاده از این آزمایش تغییرات فرکانس‎های طبیعی در گام‎های خسارت ارزیابی و رابطه بین این تغییرات با پارامترهای وصله و شکل‎پذیری بررسی می‎شود. نتایج مقاومت پیوستگی نشان می‎دهند که رابطه اصلاح شده در این مقاله مطابقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد. همچنین، شکل‎پذیری نمونه‎ها با افزایش میلگرد جانبی، طول وصله و مقاومت بتن زیاد شده است و در نمونه‎های شکل‎پذیرتر افت فرکانس‎ها در گام‎های بارگذاری بیشتر بوده است.

کلمات کلیدی

, آزمایش مودال, پیوستگی, شکل‌پذیری, طول وصله, فرکانس, میلگرد جانبی, میلگردهای GFRP.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041149,
author = {موسوی, سیدروح الله and اصفهانی, محمدرضا and محمدزاده, براتعلی},
title = {بررسی رفتار تیرهای وصله‎دار مسلح شده با میلگردهای GFRP به کمک آزمایش‎های‎ استاتیکی و مودال},
journal = {شریف},
year = {2014},
volume = {29},
number = {4},
month = {February},
issn = {1028-7167},
pages = {25--36},
numpages = {11},
keywords = {آزمایش مودال، پیوستگی، شکل‌پذیری، طول وصله، فرکانس، میلگرد جانبی، میلگردهای GFRP.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار تیرهای وصله‎دار مسلح شده با میلگردهای GFRP به کمک آزمایش‎های‎ استاتیکی و مودال
%A موسوی, سیدروح الله
%A اصفهانی, محمدرضا
%A محمدزاده, براتعلی
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2014

[Download]