هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی , 2013-07-06

عنوان : ( پیش بینی اپیتوپ های افکتور پراکسی ردکسین در نماتد Globodera rostochiensis )

نویسندگان: سمیه الوانی , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتد طلایی یانماتد سیستی سیب زمینی Globodera rostochiensis یکی از مهمترین عوامل خسارت زا در مزارع سیب زمینی می باشد . این نماتد سبب ایجاد لکه های سفید رنگ در سطح ریشه گیاهان آلوده می شود. این لکه ها حاوی ماده های نابالغی است که از بشره های ریشه بیرون آمده اند.یکی از مولکول های اصلی ترشحی در پروسه آلودگی پراکسی ردکسین می باشد. این ترکیب توانایی تجزیه کردن پراکسید هیدروژن را که یک ترکیب دفاعی مهم در گیاه می باشد را دارد. به این ترتیب سیستم دفاعی گیاه از بین می رود. برای کنترل این نماتد روشهای متعددی مطرح است.روش های تئوری برای پیش گویی اپیتوپ ها گسترش یافته و منجر به سنتز پپتید هاییشده است که از نظر تست های تشخیص ایمنی و تولید واکسن اهمیت زیادی دارد.مطالعه حاضر به منظور کنترل یا جلوگیری از گسترش این نماتد طراحی شده که با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک به پیش گویی اپیتوپ های پیوسته افکتور پراکسی ردکسین پرداخته است که جهت طراحی مولکولی در پروسه های تولید آنتی بادی کاربرد دارد. .

کلمات کلیدی

, G. rostochiensis , افکتور پراکسی ردکسین , آنتی بادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041153,
author = {الوانی, سمیه and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {پیش بینی اپیتوپ های افکتور پراکسی ردکسین در نماتد Globodera rostochiensis},
booktitle = {هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {G. rostochiensis ، افکتور پراکسی ردکسین ، آنتی بادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی اپیتوپ های افکتور پراکسی ردکسین در نماتد Globodera rostochiensis
%A الوانی, سمیه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی
%D 2013

[Download]