چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب , 2014-02-25

عنوان : ( بررسی اثر تنش بر خروجی های سیگنال بارک هاوزن در فولاد ساده کربنی )

نویسندگان: پریسا معین پور , مهرداد کاشفی تربتی , محمد مزینانی , علیرضا صاحب علم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از جدیدترین روش های ارزیابی غیرمخرب که در تعیین خواص مکانیکی، متالورژیکی و همچنین تعیین مقدار تنش بکار برده می شود، آنالیز سیگنال های بارک هاوزن است. در این پژوهش، با اعمال نیروی خمشی بر روی نمونه ورق فولاد ساده کربنی با ضخامت mm2 تا قبل از نقطه تسلیم و اندازه گیری خروجی های آزمون بارک هاوزن به بررسی و تحلیل ارتباط بین اثر مقدار تنش بر این خروجی ها پرداخته شده است. با بررسی مقادیر مختلف تنش ایجاد شده بر روی نقاط مختلف قطعه، مشاهده شد که خروجی سیگنال های بارک هاوزن باتغییر مقدار تنش در طول نمونه تغییر می کند.

کلمات کلیدی

, آزمون غیر مخرب, سیگنال های بارک هازون, تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041166,
author = {معین پور, پریسا and کاشفی تربتی, مهرداد and مزینانی, محمد and صاحب علم, علیرضا},
title = {بررسی اثر تنش بر خروجی های سیگنال بارک هاوزن در فولاد ساده کربنی},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آزمون غیر مخرب، سیگنال های بارک هازون، تنش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تنش بر خروجی های سیگنال بارک هاوزن در فولاد ساده کربنی
%A معین پور, پریسا
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A مزینانی, محمد
%A صاحب علم, علیرضا
%J چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
%D 2014

[Download]