سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک , 2013-07-07

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو بیودیزل بر پارامترهای عملکرد و آلاینده‌های زیست محیطی موتور دیزل 313P158T7 )

نویسندگان: نسرین ثابت سروستانی , عبدالعلی فرزاد , Ehsan Ebrahimnia-Bajestan , massoud mir , محمدحسین آق خانی , حسین عشقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به کاهش ذخایر فسیلی و آثار منفی آن بر محیط زیست و سلامت انسان، نیاز به استفاده از منابع انرژی های جایگزین امری ضروری است. در این پژوهش بعد از تولید بیویزل از روغن های خوراکی پسماند و تطابق خصوصیات آن با استاندارد، بیودیزل تولیدی در نسبت حجمی 35 درصد بیودیزل با سوخت گازوئیل مرسوم آماده گردید. نانوسیال مغناطیسی به عنوان یک ماده افزودنی در دو نسبت حجمی 4/0 و 8/0 درصد به مخلوط 35 درصد بیودیزل اضافه شده است. آزمون های کوتاه مدت موتور با هدف بررسی پارامترهای عملکرد و آلاینده های خروجی موتور دیزل برای گازوئیل خالص و مخلوط های سوخت در بارهای مختلف انجام گرفت. نتایج آزمون های موتوری نشان می دهد سوخت گیاهی بیودیزل هم از نظر تاثیر بر عملکرد موتور و هم آلاینده های خروجی اگزوز نسبت به گازوئیل دارای مزیت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد نانوذرات مغناطیسی اضافه شده با افزایش ویسکوزیته و چگالی مخلوط بیودیزل-گازوئیل باعث کاهش توان و افزایش مصرف ویژه سوخت این مخلوط ها نسبت به مخلوط بیودیزل- گازوئیل می شود. علاوه بر این با توجه به نتایج آنالیز گازهای خروجی اگزوز، اگر چه میزان مونوکسیدکربن و کدری دود با استفاده از مخلوط های نانو سیال در بین تمام سوخت ها بیشتر می باشد اما کاهش قابل توجه در میزان آلاینده-های NOX و SO2 مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, بیودیزل, نانوسیال مغناطیسی, عملکرد موتور, آلایندگی, موتوردیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041178,
author = {ثابت سروستانی, نسرین and فرزاد, عبدالعلی and Ehsan Ebrahimnia-Bajestan and Massoud Mir and آق خانی, محمدحسین and عشقی, حسین},
title = {بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو بیودیزل بر پارامترهای عملکرد و آلاینده‌های زیست محیطی موتور دیزل 313P158T7},
booktitle = {سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {بیودیزل، نانوسیال مغناطیسی، عملکرد موتور، آلایندگی، موتوردیز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو بیودیزل بر پارامترهای عملکرد و آلاینده‌های زیست محیطی موتور دیزل 313P158T7
%A ثابت سروستانی, نسرین
%A فرزاد, عبدالعلی
%A Ehsan Ebrahimnia-Bajestan
%A Massoud Mir
%A آق خانی, محمدحسین
%A عشقی, حسین
%J سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
%D 2013

[Download]