بیست و دومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2014 , 2014-04-22

عنوان : ( بررسی عددی تغییر طول ناحیه غیر یکنواخت زتا در ریزمجراهای دارای انشعاب )

نویسندگان: محمد رضا معاونیان , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش یک ریزمجرای دارای دو انشعاب T شکل همراه با گرفتگی مجرا شبیه سازی عددی شده است.معادله استوکس برای توزیع میدان الکتریکی خارجی ومعادله پواسون-بولتزمن برای توزیع پتانسیل لایه های دوبل الکتریکی برای یک سیال نیوتنی تراکم ناپذیردرحالت جریان پایا داخل یک ریزمجرای مسطح توسط یک روش عددی برمبنای حجم محدودبا متغیرهای هم مکان دریک سیستم مختصات منطبق برمرزگسسته حل گردیده اند. طول های متغیر ناحیه ی غیر یکنواخت زتا در محل دارای انشعاب شبیه سازی شده اند و راه حلی جهت همگون سازی میدان سرعت اطراف ناحیه غیر یکنواخت زتا توسط تغییر پتانسیل انشعابات ریزمجرا ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, ریز مجرا, زتا پتانسیل غیر یکنواخت, جریان الکترواسماتیک, انشعاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041182,
author = {محمد رضا معاونیان and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بررسی عددی تغییر طول ناحیه غیر یکنواخت زتا در ریزمجراهای دارای انشعاب},
booktitle = {بیست و دومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2014},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ریز مجرا، زتا پتانسیل غیر یکنواخت، جریان الکترواسماتیک، انشعاب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی تغییر طول ناحیه غیر یکنواخت زتا در ریزمجراهای دارای انشعاب
%A محمد رضا معاونیان
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J بیست و دومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2014
%D 2014

[Download]