اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( مروری بر روش های مولکولی شناسایی و شمارش باکتری های پروبیوتیک در فراورده های لبنی )

نویسندگان: منیرالسادات شاکری , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی , محمدرضا نصیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فراورده های لبنی. پروبیوتیک. شمارش باکتری ها. مولکول های لسید نوکلئیک

کلمات کلیدی

فراورده های لبنی. پروبیوتیک. شمارش باکتری ها. مولکول های لسید نوکلئیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041185,
author = {شاکری, منیرالسادات and شهیدی, فخری and مرتضوی, سید علی and بهرامی, احمدرضا and نصیری, محمدرضا},
title = {مروری بر روش های مولکولی شناسایی و شمارش باکتری های پروبیوتیک در فراورده های لبنی},
booktitle = {اولین همایش میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فراورده های لبنی. پروبیوتیک. شمارش باکتری ها. مولکول های لسید نوکلئیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر روش های مولکولی شناسایی و شمارش باکتری های پروبیوتیک در فراورده های لبنی
%A شاکری, منیرالسادات
%A شهیدی, فخری
%A مرتضوی, سید علی
%A بهرامی, احمدرضا
%A نصیری, محمدرضا
%J اولین همایش میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]