اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس(Spirulina platensis )، یک افزودنی فراسودمند و مغذی برای بهبود ارزش تغذیه ای میان وعده های غذایی )

نویسندگان: اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسپیرولینا پلاتنسیس. ریز جلبک. فراسودمند. غنی سازی

کلمات کلیدی

اسپیرولینا پلاتنسیس. ریز جلبک. فراسودمند. غنی سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041186,
author = {خزائی پول, اسماعیل and شهیدی, فخری},
title = {ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس(Spirulina platensis )، یک افزودنی فراسودمند و مغذی برای بهبود ارزش تغذیه ای میان وعده های غذایی},
booktitle = {اولین همایش میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اسپیرولینا پلاتنسیس. ریز جلبک. فراسودمند. غنی سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس(Spirulina platensis )، یک افزودنی فراسودمند و مغذی برای بهبود ارزش تغذیه ای میان وعده های غذایی
%A خزائی پول, اسماعیل
%A شهیدی, فخری
%J اولین همایش میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]