اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( بررسی ریزساختار ریزجلبکSpirulina platensis با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Elecron Microscope) )

نویسندگان: اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس. ریز جلبک. ریز ساختار

کلمات کلیدی

جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس. ریز جلبک. ریز ساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041187,
author = {خزائی پول, اسماعیل and شهیدی, فخری},
title = {بررسی ریزساختار ریزجلبکSpirulina platensis با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Elecron Microscope)},
booktitle = {اولین همایش میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس. ریز جلبک. ریز ساختار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریزساختار ریزجلبکSpirulina platensis با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Elecron Microscope)
%A خزائی پول, اسماعیل
%A شهیدی, فخری
%J اولین همایش میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]