اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( میزان چربی و پروفایل اسیدهای چرب در ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس(Spirulina platensis) )

نویسندگان: اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , بهنام فیوضی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسپیرولینا پلاتنسیس. گاما لینو لنیک

کلمات کلیدی

اسپیرولینا پلاتنسیس. گاما لینو لنیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041189,
author = {خزائی پول, اسماعیل and شهیدی, فخری and فیوضی, بهنام},
title = {میزان چربی و پروفایل اسیدهای چرب در ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس(Spirulina platensis)},
booktitle = {اولین همایش میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اسپیرولینا پلاتنسیس. گاما لینو لنیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میزان چربی و پروفایل اسیدهای چرب در ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس(Spirulina platensis)
%A خزائی پول, اسماعیل
%A شهیدی, فخری
%A فیوضی, بهنام
%J اولین همایش میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]