اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( بررسی شرایط بهینه تولید کف ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از روش سطح-پاسخ )

نویسندگان: محمدرضا عطاردی بیمرغی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسپیرولینا. بهینه سازی

کلمات کلیدی

اسپیرولینا. بهینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041196,
author = {عطاردی بیمرغی, محمدرضا and شهیدی, فخری and مرتضوی, سید علی and محبی, محبت},
title = {بررسی شرایط بهینه تولید کف ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از روش سطح-پاسخ},
booktitle = {اولین همایش میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اسپیرولینا. بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شرایط بهینه تولید کف ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از روش سطح-پاسخ
%A عطاردی بیمرغی, محمدرضا
%A شهیدی, فخری
%A مرتضوی, سید علی
%A محبی, محبت
%J اولین همایش میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]