همایش یکم از مجموعه همایشهای ملی مدیریت بهداشت دام , 2014-04-30

عنوان : ( اسیدوز تحت حاد شکمبه: لزوم پژوهش بیشتر در روشهای تشخیص و پایش در سطح گله )

نویسندگان: کامران شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگر pHمایع شکمبه دست کم 4 گاو از 12 گاو یک گله شیری در یک مطالعه میدانی بین 2-8 ساعت پس از یک وعده غذایی، کمتر از 5.5 باشد، گله را درگیر اسیدوز تحت حاد شکمبه تلقی می کنیم. این روش تشخیص اسیدوز تحت حاد شکمبه را بیش از حد ساده تلقی می کند.اولاً تنها به تفکیک گاو مبتلا از غیر مبتلا اکتفا می کند. دوم، بنای تشخیص را بر یک نمونه از گاو می گذارد و میزان موارد منفی کاذب آن کم نیست. سوم، اگر هم گله درگیر اسیدوز تحت حاد شکمبه نباشد، قدرت پیش بینی و یا قریب-الوقوع بودن اسیدوز تحت حاد شکمبه را ندارد. این در حالی است که تغییرات محیط شکمبه روندی پویا دارد و فقدان روش های مناسب برای آگاهی از وضعیت محیط شکمبه (و نه فقط pH) و پیش بینی روند آیندۀ گله کاملاً احساس می شود. در این مقاله از اسیدوز تحت حاد شکمبه نه به عنوان یک بیماری بلکه به عنوان یک موقعیت یاد می شود. در ادامه سه روش بالقوه امید بخش تحقیقاتی برای تعریف و تشخیص این موقعیت معرفی می شود: 1) اندازه گیری مستمر اسیدیته شکمبه، 2)اندازه گیری برخی اسیدهای چرب با کربن فرد و زوج شیر، و 3) اولتراسونوگرافی مخاط شکمبه!

کلمات کلیدی

, اسیدوز تحت حاد شکمبه, pH مترهای مستقر در شکمبه, اسیدهای چرب شیر, اولتراسونوگرافی مخاط شکمبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041197,
author = {شریفی, کامران},
title = {اسیدوز تحت حاد شکمبه: لزوم پژوهش بیشتر در روشهای تشخیص و پایش در سطح گله},
booktitle = {همایش یکم از مجموعه همایشهای ملی مدیریت بهداشت دام},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {اسیدوز تحت حاد شکمبه، pH مترهای مستقر در شکمبه، اسیدهای چرب شیر، اولتراسونوگرافی مخاط شکمبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اسیدوز تحت حاد شکمبه: لزوم پژوهش بیشتر در روشهای تشخیص و پایش در سطح گله
%A شریفی, کامران
%J همایش یکم از مجموعه همایشهای ملی مدیریت بهداشت دام
%D 2014

[Download]