هشتمین کنگره ملی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک (EAF) )

نویسندگان: سیدعلی ضیائی , مرتضی جلیلی قاضی زاده , امیر کاووسی , ابوالفضل محمدزاده مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از سرباره فولاد کوره قوس الکتریک (EAF) بعنوان جایگزین بخشی از مصالح سنگی در مخلوط‌ آسفالتی استفاده گردید. پس از بررسی خصوصیات مصالح سنگدانه ای سرباره فولاد با استفاده از تجهیزات پراش اشعه ایکس (XRF) و میکروسکوپ الکترونی (SEM)، شش سری مخلوط آزمایشگاهی که0، 25، 50، 75 و 100 درصد بخش درشت‌دانه (مانده بر روی الک 36/2 میلیمتر) سنگدانه طبیعی آهکی با سنگدانه سرباره فولاد جایگزین شده بود، ساخته شد. همچنین نمونه ای کاملا سرباره ای جهت مقایسه تهیه گردید. با استفاده از روش طرح اختلاط مارشال، درصد قیر بهینه و سایر پارامترهای مارشال بدست آمد. همچنین آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم در دو حالت خشک و اشباع با استفاده از دستگاه UTM جهت بررسی مقاومت کششی و حساسیت رطوبتی مخلوهای آسفالتی انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مقاومت مارشال، مقاومت کششی غیر مستقیم و نسبت مقاومت کششی (اشباع نسبت به خشک) مخلوط های حاوی سرباره فولاد قوس الکتریک نسبت به نمونه شاهد بیشتر می باشد. همچنین بررسی پتانسیل انبساطی مخلوط‌ها نیز نشان داد که انبساط نمونه‌های حاوی سرباره فولاد پس از 7 روز کمتر از 1% است.

کلمات کلیدی

, مخلوط آسفالتی, EAF, مقاومت کششی غیر مستقیم, حساسیت رطوبتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041216,
author = {ضیائی, سیدعلی and مرتضی جلیلی قاضی زاده and امیر کاووسی and محمدزاده مقدم, ابوالفضل},
title = {ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک (EAF)},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {مخلوط آسفالتی، EAF، مقاومت کششی غیر مستقیم، حساسیت رطوبتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک (EAF)
%A ضیائی, سیدعلی
%A مرتضی جلیلی قاضی زاده
%A امیر کاووسی
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%J هشتمین کنگره ملی عمران
%D 2014

[Download]