ره آورد نور, دوره (5), شماره (20), سال (2007-10) , صفحات (6-15)

عنوان : ( جامعه انسانی و تاثیر اطلاعات بر آن )

نویسندگان: محسن خلیلی , مجتبی کفاشان کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر جامعه انسانی بر اطلاعات

کلمات کلیدی

جامعه اطلاعاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041246,
author = {خلیلی, محسن and کفاشان کاخکی, مجتبی},
title = {جامعه انسانی و تاثیر اطلاعات بر آن},
journal = {ره آورد نور},
year = {2007},
volume = {5},
number = {20},
month = {October},
issn = {****-0162},
pages = {6--15},
numpages = {9},
keywords = {جامعه اطلاعاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جامعه انسانی و تاثیر اطلاعات بر آن
%A خلیلی, محسن
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%J ره آورد نور
%@ ****-0162
%D 2007

[Download]