هفتمین کنفرانس بین المللی ایرانی تحقیق در عملیات , 2014-05-14

عنوان : ( زمانبندی یکپارچه تامین، تولید و توزیع در یک زنجیره تامین )

نویسندگان: نگین جمیلی , محمد رنجبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت روز افزون مدیریت زنجیره تامین در راستای دستیابی به عملکرد بهینه سیستم، در این مقاله زمان- بندی یکپارچه تولید و توزیع در یک زنجیره تامین مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مساله تولیدکنندهای با محیط تک ماشینی در نظر گرفته شده که سفارشهای چندین مشتری را تولید مینماید. سفارشات آماده شده جهت ارسال به مشتری دسته بندی شده و محتویات هر بسته، برای تعیین ترتیب تحویل به مشتریان مسیریابی میگردد. هدف از این مساله حداکثرسازی سطح خدمتدهی به مشتریان و کاهش هزینههای حمل و نقل شرکت، ضمن لحاظ تامین کننده بوده و مدل خطی آن به همراه روشهای حل ابتکاری ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, مدیریت زنجیره تامین, زمانبندی یکپارچه, مسیریابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041251,
author = {جمیلی, نگین and رنجبر, محمد},
title = {زمانبندی یکپارچه تامین، تولید و توزیع در یک زنجیره تامین},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2014},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {مدیریت زنجیره تامین، زمانبندی یکپارچه، مسیریابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمانبندی یکپارچه تامین، تولید و توزیع در یک زنجیره تامین
%A جمیلی, نگین
%A رنجبر, محمد
%J هفتمین کنفرانس بین المللی ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2014

[Download]