دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران , 2013-02-19

عنوان : ( بررسی اثر جنسیت بر تصافات از طریق رفتارهای غلط رانندگی و نوع شخصیت راننده )

نویسندگان: ابوالحسن قطبی راوندی , ابوالفضل محمدزاده مقدم , اسماعیل آیتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهمترین علت مرگ و میر در ایران ، تصادفات رانندگی میباشد که با وجود سرمایه گذاریهای هنگفت در دو بخش تأثیر گذار بر تصادفات یعنی راهسازی و ایمن سازی جادهها بازدهی طولانی مدت متناسب با این هزینهها دیده نمیشود اگرچه سرمایه گذاری در بخش ایمن سازی جادهها، زودبازده- ترین سرمایه گذاری است. با این وجود امروزه عامل انسان به عنوان حلقه موثر بر تصادفات بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی این عامل از دیدگاه جنسیتی، شخصیتی و رفتاری بر تصادفات و جرایم رانندگان پرداخته است و نتایج نشان میدهد که به طور کلی متوسط جرایم و تصادفات مردان از زنان بیشتر است. علت اصلی تصادفات در زنان، رفتار خطاها میباشد. با اهمیت ترین شخصیت در جهت کاهش خطاها در زنان، شخصیت با وجدان بودن میباشد که رابطهی این شخصیت در زنان قویتر از مردان میباشد. همچنین شخصیت با وجدان بودن قویترین رابطه را با رفتارهای غلط لغزش، خطاها و تخلفات عادی داشت در حالی که شخصیت موافق بودن قویترین رابطه را با رفتار تخلفات تهاجمی داشت.

کلمات کلیدی

, لغزش, خطاها, تخلفات, شخصیت, تصادفات و جرایم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041254,
author = {قطبی راوندی, ابوالحسن and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and آیتی, اسماعیل},
title = {بررسی اثر جنسیت بر تصافات از طریق رفتارهای غلط رانندگی و نوع شخصیت راننده},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لغزش، خطاها، تخلفات،شخصیت، تصادفات و جرایم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر جنسیت بر تصافات از طریق رفتارهای غلط رانندگی و نوع شخصیت راننده
%A قطبی راوندی, ابوالحسن
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A آیتی, اسماعیل
%J دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
%D 2013

[Download]