دومین کنفرانس نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان،انرژی و محیط زیست , 2013-11-24

عنوان : ( بررسی عددی کاهش انتشار گازهای گلخانهای در کلساینر واحد 3 شرکت سیمان شرق )

نویسندگان: مرتضی رمضانیان , محسن محمدی سرآسیا , محسن قاضی خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده صنعت سیمان یکی از بزرگترین عوامل تولید گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن میباشد. در سالهای اخیر محققین بسیاری در زمینه بهبود مصرف انرژی و کاهش آلایندهها در فرآیند ساخت سیمان مطالعات قابل توجهی انجام دادهاند. در تکنولوژیهای جدید ارائه شده 90 تا 95 درصد فرآیند کلسیناسیون در کلساینر انجام میپذیرد لذا کلساینرها یکی مهمترین عوامل تولید گاز دی اکسید کربن می باشد، به همین دلیل مطالعه عملکرد کلساینرها جهت کاهش گازهای گلخانه ای بسیار لازم و ضروری است. در این مقاله ابتدا به اهمیت دینامیک سیالات محاسباتی به وبژه در صنعت سیمان پرداخته شده است. یک مدل عددی و یک بررسی پارامتری روی فرآیند ها و پدیده های انتقال رخ داده در کلساینر ارائه شده است. مدل عددی بر پایه ی حل معادلات ناویر-استوکس برای جریان سیال و حل معادلات انتقال برای گونههای شیمیایی، می باشد. تمام مدل های ریاضی مورد نیاز توسعه داده شده اند و با لحاظ توربولانسی با یک شبیه سازی شده و در قالب یک مدل دینامیک محاسباتی سیال در آمده اند. همچنین برای (k-ε) مدل دو معادله ای استفاده شده است.توزیع سرعت سیال،دما و غلظت های واکنش گرها و فرآوردهها DO بررسی اثرات تابش از مدل تابشی محاسبه شده است. نتایج این بررسیها ما را قادر میسازد که شرایط بهینه را برای کمترین تولید آلایندگی و محصولی با کیفیتی بهتر تخمین بزنیم.

کلمات کلیدی

, دینامیک سیالات محاسباتی, تشکیل آلایندهها,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041261,
author = {رمضانیان, مرتضی and محمدی سرآسیا, محسن and قاضی خانی, محسن},
title = {بررسی عددی کاهش انتشار گازهای گلخانهای در کلساینر واحد 3 شرکت سیمان شرق},
booktitle = {دومین کنفرانس نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان،انرژی و محیط زیست},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دینامیک سیالات محاسباتی، تشکیل آلایندهها،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی کاهش انتشار گازهای گلخانهای در کلساینر واحد 3 شرکت سیمان شرق
%A رمضانیان, مرتضی
%A محمدی سرآسیا, محسن
%A قاضی خانی, محسن
%J دومین کنفرانس نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان،انرژی و محیط زیست
%D 2013

[Download]