جاده, دوره (1), شماره (65), سال (2009-4) , صفحات (85-94)

عنوان : ( بررسی تاثیر گوگرد بر خواص مخلوط های آسفالتی دارای ماسه بادی )

نویسندگان: محمدرضا مقدم نیری , علی اصغر صادقی , ابوالفضل محمدزاده مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وسعت ریگزارهای ایران در حدود 35385/08 کیلومتر مربع است که اندکی بیش از 2 درصد مساحت کشور را شامل می شود.در این مناطق ، مصالح درشت دانه با کیفیت مناسب کمیاب است و در مقابل ماسه بادی و دیگر انواع رسوبات ماسه ای، به وفور یافت می شود.از این لحاظ جهت کاهش هزینه ساخت از طریق به حداقل رساندن مسافت طولانی حمل مصالح سنگی لازم است که ماسه های بادی موجود در محل به طور موثری در ساخت لایه های مختلف راه به کار گرفته شود.وجود محصول فرعی به نام گوگرد در کشورهای مختلف دنیا از یکسو و افزایش تقاضا برای مصالح سنگی مناسب جهت ساخت راه در مناطق بیابانی از سوی دیگر متخصصین را بر آن داشت تا از مخلوط ماسه آسفالت گوگردی به جای مخلوط آسفالت گرم استفاده نمایند و اثرات جایگزین کردن گوگرد به جای قسمتی از قیر در مخلئط های دارای ماسه بادی را مورد بررسی قرار دهند.به این ترتیب محققین با مخلوط کردن گوگرد ، قیر و مصالح سنگی به همراه ماسه بادی اثرات افزودن گوگرد بر روی استقامت مارشال، کشش مستقیم ، مقاومت در برابر خزش و مقاومت در برابر شیار شدگی مخلوط اسفالتی دارای ماسه بادی را بررسی نمودند.

کلمات کلیدی

آزمایش مارشال؛ شیار شدگی؛ گوگرد؛ ماسه بادی؛ مخلوط آسفالتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041262,
author = {محمدرضا مقدم نیری and صادقی, علی اصغر and محمدزاده مقدم, ابوالفضل},
title = {بررسی تاثیر گوگرد بر خواص مخلوط های آسفالتی دارای ماسه بادی},
journal = {جاده},
year = {2009},
volume = {1},
number = {65},
month = {April},
issn = {1735-062X},
pages = {85--94},
numpages = {9},
keywords = {آزمایش مارشال؛ شیار شدگی؛ گوگرد؛ ماسه بادی؛ مخلوط آسفالتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر گوگرد بر خواص مخلوط های آسفالتی دارای ماسه بادی
%A محمدرضا مقدم نیری
%A صادقی, علی اصغر
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%J جاده
%@ 1735-062X
%D 2009

[Download]