سومین همایش کشوری سموم طبیعی , 2014-02-18

عنوان : ( بررسی اثرات زهر مار جعفری ایران و اثرات انتاگونیستی سورامین بروی مقادیر پارامترهای بیوشیمیایی خون رت )

نویسندگان: حمیده رستگارمقدم تفتی , بهروز فتحی هفشجانی , مهرداد مهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مار جعفری ایران یکی از خطرناکترین مارهای ..

کلمات کلیدی

, مار جعفری, هماتوکسین, رت, پارامترهای بیوشیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041268,
author = {رستگارمقدم تفتی, حمیده and فتحی هفشجانی, بهروز and مهری, مهرداد},
title = {بررسی اثرات زهر مار جعفری ایران و اثرات انتاگونیستی سورامین بروی مقادیر پارامترهای بیوشیمیایی خون رت},
booktitle = {سومین همایش کشوری سموم طبیعی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مار جعفری، هماتوکسین، رت، پارامترهای بیوشیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات زهر مار جعفری ایران و اثرات انتاگونیستی سورامین بروی مقادیر پارامترهای بیوشیمیایی خون رت
%A رستگارمقدم تفتی, حمیده
%A فتحی هفشجانی, بهروز
%A مهری, مهرداد
%J سومین همایش کشوری سموم طبیعی
%D 2014

[Download]