همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2014-03-13

عنوان : ( آنالیز جریان انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع برنج شمال شرق ایران )

نویسندگان: شبنم پورشیرازی , قربانعلی رسام , علیرضا دادخواه , محمدرضا غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی مصرف انرژی، اثرات زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید برنج در سیستم های نیمه‌مکانیزه و نیمه‌سنتی در شهرستان درگز بود. برای انجام این تحقیق ابتدا 10 مزرعه درشهرستان درگز واقع در استان خراسان رضوی انتخاب شد، بطوری که کلیه روش‌های عمده تولید در آن منطقه (نیمه‌سنتی و نیمه‌مکانیزه) را در بر گرفت. در این 10 مزرعه انتخابی که 5 مزرعه به صورت نیمه‌سنتی و 5 مزرعه به صورت نیمه‌مکانیزه هستند، میزان کل ورودی ها در هر مرحله از اجرا (کاشت تا برداشت) و همچنین کل خروجی ها (دانه و کاه و کلش برنج) از 10 مزرعه برنج به کمک پرسشنامه و مصاحبه رو در رو با مالکین مورد بررسی و ثبت قرار گرفت. نتایج نشان داد که کل انرژی ورودی در دو سیستم نیمه مکانیزه و نیمه سنتی به ترتیب 274.38506 و 75.37932 مگاژول در هکتار و کل انرژی خروجی به ترتیب1.47651 و 63.48324 ، همچنین مقدار انتشار گازهای گلخانه ای کل در نظام های نیمه سنتی و نیمه مکانیزه به ترتیب 8/3148 و 65/2523 معادل کیلوگرم CO2 در هکتار بود.GWP کل هر دو نظام با GWP بالای مربوط به کود دامی و بعد از آن سوخت، کود نیترون، ماشین آلات و آفتکشها سهم به سزایی در انتشار گازهای گلخانه ای در تولید برنج داشتند.

کلمات کلیدی

, انرژی, اثرات زیست محیطی, انتشار گازهای گلخانه ای, گرم شدن کره زمین, برنج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041275,
author = {پورشیرازی, شبنم and رسام, قربانعلی and دادخواه, علیرضا and غلامی, محمدرضا},
title = {آنالیز جریان انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع برنج شمال شرق ایران},
booktitle = {همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {انرژی، اثرات زیست محیطی، انتشار گازهای گلخانه ای، گرم شدن کره زمین، برنج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز جریان انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع برنج شمال شرق ایران
%A پورشیرازی, شبنم
%A رسام, قربانعلی
%A دادخواه, علیرضا
%A غلامی, محمدرضا
%J همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]