نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق , 2014-05-06

عنوان : ( بررسی عملکرد و مقایسه دو کنترلر تکراری مرسوم و مرتبه 6k±1 هارمونیکی برای یک فیلتر اکتیو سه فاز موازی جهت استخراج هارمونیکهای جریان در شبکه‌های توزیع )

نویسندگان: محمدصادق کرباس فروشان , محمد منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی عملکرد و مقایسه دو کنترلر تکراری مرسوم و مرتبه 6k±1 هارمونیکی برای یک فیلتر اکتیو سه فاز موازی با شبکه توزیع جهت استخراج هارمونیکهای جریان می پردازد. منبع سه فاز شبکه هارمونیکی و بار کاملا غیر خطی می باشد و در نتیجه ولتاژ شبکه و جریان بار نامتعادل می باشند. روش های کنترل تکراری معمولا برای ردیابی کامل مولفه های هارمونیکی فرکانس اصلی به کار می روند. کنترلر تکراری مرسوم در تمام مضارب صحیح مولفه فرکانس اصلی، فیلتر رزونانسی ایجاد کرده و آن هارمونیکها را استخراج می کند ولی کنترلر تکراری مرتبه 6k±1 هارمونیکی تنها در مضارب 6k±1 فرکانس اصلی فیلتر رزونانسی ایجاد می کند. کنترلر تکراری مرتبه 6k±1 هارمونیکی معمولا در سیستم های سه فاز استفاده می شود که شامل هارمونیکهای 6k±1 می باشند. کنترلر تکراری مرتبه 6k±1 هارمونیکی در مقایسه با کنترلر تکراری مرسوم فضای حافظه ای به مراتب کمتر اشغال می کند و ردیابی خطای صفر یا حذف اغتشاش کامل را بسیار سریعتر بدست می آورد. در این مقاله ابتدا فیلتر اکتیو سه فاز مدلسازی شده و سپس سیستم کنترل این فیلتر معرفی می شود. در حلقه کنترل جریان که هدف از آن استخراج هارمونیکهای جریان می باشد، کنترلرهای تکراری معرفی شده و سپس با یکدیگر مقایسه می گردند. نتایج شبیه سازی جهت بررسی عملکرد و مقایسه دقیق تر این دو کنترلر برای یک فیلتر اکتیو سه فاز موازی ارائه شده اند. این نتایج نشان می دهد که هر دو کنترلر به خوبی جریان هارمونیکی منبع را در حالتهای مختلف نامتعادلی منبع و بار جبران کرده اند، اما در مقایسه با یکدیگر همانطور که اشاره شد، کنترلر تکراری مرتبه 6k±1 هارمونیکی سرعت بالاتری نسبت به کنترلر مرسوم دارد. بنابراین این کنترلر برای کاربردهای صنعتی گزینه بسیار مناسبی می باشد.

کلمات کلیدی

, ردیابی خطای صفر, فیلتر اکتیو سه فاز موازی, کنترلر تکراری مرتبه 6k±1 هارمونیکی, کنترلر تکراری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041280,
author = {کرباس فروشان, محمدصادق and منفرد, محمد},
title = {بررسی عملکرد و مقایسه دو کنترلر تکراری مرسوم و مرتبه 6k±1 هارمونیکی برای یک فیلتر اکتیو سه فاز موازی جهت استخراج هارمونیکهای جریان در شبکه‌های توزیع},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ردیابی خطای صفر- فیلتر اکتیو سه فاز موازی- کنترلر تکراری مرتبه 6k±1 هارمونیکی- کنترلر تکراری مرسوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد و مقایسه دو کنترلر تکراری مرسوم و مرتبه 6k±1 هارمونیکی برای یک فیلتر اکتیو سه فاز موازی جهت استخراج هارمونیکهای جریان در شبکه‌های توزیع
%A کرباس فروشان, محمدصادق
%A منفرد, محمد
%J نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق
%D 2014

[Download]