نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق , 2014-05-06

عنوان : ( طراحی کنترل کننده دو حلقه ای برای فیلتر فعال تکفاز موازی با فیلتر LCL با در نظر گرفتن تأخیر محاسبات و مدولاسیون )

نویسندگان: علی موحدی تبار , محمد منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به رویکرد جدید در استفاده از فیلتر LCL در مبدل‌های متصل به شبکه و فیلترهای فعال، در این مقاله به کنترل فیلتر فعال تک فاز موازی با فیلتر LCL پرداخته شده است. فیلتر های LCL تضعیف بهتری در فرکانس‌های کلید زنی ایجاد می‌کنند. اما یکی از مشکلات استفاده از فیلتر LCL ایجاد رزونانس است. برای حذف رزونانس از میرایی فعال با استفاده از روش کنترل دو حلقه‌ای با فیدبک از جریان خازن در حلقه داخلی و فیدبک از جریان تزریقی به شبکه در حلقه خارجی استفاده شده است. در این نوع از کنترل، حلقه‌ی داخلی فقط با یک گین ساده کنترل می‌شود. طراحی کنترل‌کننده برای این نوع از سیستم کنترلی بسیار پیچیده است. برای روش طراحی کنترل‌کننده مراجع بسیار کمی وجود دارد. در این مراجع طراحی با روش‌های پیچیده یا مبتنی بر سعی و خطا انجام شده است. در مراجع اصلی با وجود پیچیدگی طراحی از تأخیر ناشی از محاسبات و مدولاسیون هم صرف نظر شده است و حاشیه فاز را برای پایداری در حضور تأخیر افزایش داده‌اند. در این مقاله نشان داده شده است در نظر نگرفتن تأخیر، می‌تواند منجر به ناپایداری شود و حاشیه فاز زیاد در طراحی کنترل‌کننده در حلقه خارجی مانع ناپایداری نمی‌شود. سپس با استفاده از اصل پایداری حلقه‌‌های داخلی دارای مفهوم فیزیکی در سیستم‌های چند حلقه‌ای، پارامترهای کنترل‌کننده طراحی شده‌اند. در حلقه‌ی داخلی از یک گین و در حلقه‌ی خارجی از یک کنترل‌کننده تناسبی رزونانسی استفاده شده است. با روش پیشنهادی امکان تنظیم دقیق پهنای باند هر دو حلقه وجود دارد. از آنجایی که در فیلتر فعال پهنای باند در تعداد هارمونیک‌های قابل جبران مؤثر است، تأمین پهنای باند بزرگ برای فیلتر فعال بسیار ضروری است. تضمین پایداری در حضور تأخیر زمانی و سادگی طراحی از مزایای این روش می‌باشند. علاوه بر این، موضوع افزایش تعداد سنسورها در روش‌های کنترل دو حلقه‌ای یکی دیگر از مشکلات این روش کنترل در فیلتر‌های فعال با خروجی LCL است که در این مقاله برای حل این مشکل از روش تخمین پارامترهای ولتاژ و جریان خط با استفاده از فیلتر کالمن استفاده شده است. در روش پیشنهادی با استفاده از ساده سازی‌های منطقی، امکان تخمین پارامتر‌های ولتاژ و جریان خط با دقت مطلوب توسط فیلتر کالمن فراهم آمده است. در نهایت کارایی روش با شبیه سازی توسط نرم افزار سیمولینک تأیید شده است.

کلمات کلیدی

, فیلتر فعال تکفاز موازی , کنترل دو حلقه ای , میرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041281,
author = {موحدی تبار, علی and منفرد, محمد},
title = {طراحی کنترل کننده دو حلقه ای برای فیلتر فعال تکفاز موازی با فیلتر LCL با در نظر گرفتن تأخیر محاسبات و مدولاسیون},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فیلتر فعال تکفاز موازی - کنترل دو حلقه ای - میرایی فعال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی کنترل کننده دو حلقه ای برای فیلتر فعال تکفاز موازی با فیلتر LCL با در نظر گرفتن تأخیر محاسبات و مدولاسیون
%A موحدی تبار, علی
%A منفرد, محمد
%J نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق
%D 2014

[Download]